Om Sanglaget

Sanglaget er det eldste koret i kommunen. Fra og med 75-årsjubileumskonserten i oktober 2020 er vi damekor med oppunder 20 medlemmer. Vi fokuserer på kvalitet med samklang og harmoni. Vi har et variert repertoar, fra musikaler til folkeviser, og fra kirkemusikk til festviser. Sanglaget har siden midten av 1980-tallet vært tilsluttet Norges Korforbund. Sanglaget har rike tradisjoner mht. sosialt samvær men det musikalske står likevel i sentrum. Sanglagets faste dirigent er Janne Kristin Schanke, og i hennes barselperiode har vi engasjert Serafima Alexeevna Borkova.

Større produksjoner
Sammen med Oslo gitarensemble laget Sanglaget forestillingen «Musikalsk tapas» i 2009. I 2011 var det ny stor satsing med kabareten «Cafe de Cabaret«, og høsten 2012 framførte Sanglaget, Lill-Canto, Lørenskog mannskor og Romerike symfoniorkester Haydns «Skapelsen» i Lillestrøm kirke. Høsten 2013 hadde vi igjen en stor forestilling i Marikollen kultursal som vi kalte «Teaterkattens dagbok», med kjente sanger fra musikalverdenen og spennende koreografi. Vi samarbeidet med gode musikere og kulturskolens flotte juniorkor på denne forestillingen. 

Korturer
Sanglaget har utenlandsturer ca. annethvert år. De siste turene har vært til Dublin høsten 2017, Tallin våren 2015, Bornholm våren 2013, Warszawa/Krakow i Polen våren 2010, Barcelona i Spania høsten 2008, Scarborough i England i 2006, Växjö i Sverige i 2005, Haderslev og Kolding i Danmark i 2004, Tsjekkia og Slovakia i 1999.

Historie
Rælingen Sanglag ble startet siste krigsvinteren etter initiativ fra Ovar Sæther. Organist Bjørn Bjørklund ble første dirigent, og omkring frigjøringen var det ca. 65 medlemmer. En god del falt fra de første fredsårene, men medlemstallet stabiliserte seg på ca. 35, og sanglaget var blant de få kor i nærområdet som våget seg på å synge større verk og nyere musikk. Ved femårsjubileet i 1950 framførte koret kantaten «Guds rike» av Ludvig Nilsen i Lillestrøm kirke.


Utover på 1950-tallet begynte Sanglaget å stagnere. På 1960-tallet var aktiviteten begrenset til noen få årvisse opptredener, og på 1970-tallet fungerte det mest som en sosial klubb med et medlemstall på ca. femten. Allikevel klarte man å opptre ved Knut Torstensens bauta hver 17.mai og ved enkelte andre anledninger. Fra 1954 til 1961 var Edgar Berglund dirigent, og fra 1961 til 1978 Håkon Andersen. På slutten av 1970-tallet begynte aktiviteten å ta seg litt opp, og fra 1978 til 1984, da Torill Grimsby var dirigent, ble repertoaret radikalt endret mot nyere underholdningsstoff. Medlemstallet steg da til ca. 25.

Den store forvandlingen skjedde under Birgit Gudims ledelse i årene 1984 til 1994. Medlemstallet steg til ca. 40, og det ble arbeidet målbevisst med sangteknikk. Sanglaget endret seg i denne tiden også fra å være et rent lokalkor for øvre Rælingen til å bli et utpreget kammerkor med nedslagsfelt også i Strømmen og Lillestrøm. Under ledelse av Randi Nesbø fra 1995 til 2000, Kari Normann Bernhoft fra 2000 til 2008, Ingrid Dominique fra 2008 til 2016, Michel Zelissen fra 2016 til 2018, og nå Janne Kristin Schanke har Sanglaget videreført satsingen med hovedvekt på a capella-sang.

LEDIG FOR OPPDRAG!

Jobbfest, surpriseparty, reunion... eller har du kanskje lyst til å overraske din bedre halvdel på bryllupsdagen? Uansett anledning så er korsang noe helt spesielt. Vi har et bredt repertoar og kan øve inn nytt materiale om du ønsker det. Det trenger ikke koste mye.

Ta kontakt, så snakker vi om mulighetene.

LEDIG FOR OPPDRAG!

Jobbfest, surpriseparty, reunion... eller har du kanskje lyst til å overraske din bedre halvdel på bryllupsdagen? Uansett anledning så er korsang noe helt spesielt. Vi har et bredt repertoar og kan øve inn nytt materiale om du ønsker det. Det trenger ikke koste mye.

Ta kontakt, så snakker vi om mulighetene.