Våre stemmer er sterkere sammen!

 

Det stilles ingen bestemte krav for å bli med i koret utover at man synger rent og har sangglede. Notekunnskap er en fordel men ingen betingelse. Vi synger helst uten noter på konsertene. Noe hjemmeøvelse/pugging må du derfor regne med.

Ved opptak vil dirigenten gjerne høre deg litt alene for å kunne plassere deg i riktig stemmegruppe.

Vi tar imot sangere på alle stemmer. For tiden er vi et rent damekor som både synger tre- og firstemt. 

Øvningstider

Vanligvis øver vi stort sett hver mandag kl. 19:00-21:30 på Ravinen. Helgeseminar holdes normalt to ganger i året. Det er viktig at øvelser og opptredener får første prioritet, slik at bare fravær på grunn av sykdom, arbeid eller lignende er det som gjør at den enkelte ikke er til stede. 

Pris

Medlemskontingenten er for tiden kr. 1.500,- pr. halvår.

 

Henvendelser om medlemskap

Henvendelser om medlemskap kan rettes til styret, eller du kan sende oss en e-post. Ta kontakt!