Om Rælingen Sanglag

Rælingen Sanglag er det eldste koret i kommunen. Vi er i dag rundt 25 korister, og fokuserer på kvalitet med samklang og harmoni. Vi har et variert repertoar, fra musikaler til folkeviser, og fra kirkemusikk til festviser.

Rælingen Sanglag har utenlandsturer ca. annethvert år. De siste turene har vært til Tallin våren 2015, Bornholm våren 2013, Warszawa/Krakow i Polen våren 2010, Barcelona i Spania høsten 2008, Scarborough i England i 2006, Växjö i Sverige i 2005, Haderslev og Kolding i Danmark i 2004, Tsjekkia og Slovakia i 1999.

Sanglaget har ellers rike tradisjoner mht. sosialt samvær. Det rent musikalske står likevel helt klart i sentrum.

Sanglagets øvingslokale er stort sett forsamlingshuset Heimen, og øvingsdag er mandager kl 19-21:30. Nye medlemmer er hjertelig velkomne, se mer informasjon under "Innmelding".

Rælingen Sanglag har alltid vært frittstående, og siden midten av 1980-tallet vært tilsluttet Norges Korforbund. Samarbeidet med Rælingen menighet er imidlertid gammelt, og koret deltar normalt med gudstjenestesang en eller to ganger i året.

Historie

Rælingen Sanglag ble startet siste krigsvinteren etter initiativ fra Ovar Sæther. Organist Bjørn Bjørklund ble første dirigent, og omkring frigjøringen var det ca. 65 medlemmer. En god del falt fra de første fredsårene, men medlemstallet stabiliserte seg på ca. 35, og sanglaget var blant de få kor i nærområdet som våget seg på å synge større verk og nyere musikk. Ved femårsjubileet i 1950 framførte koret kantaten “Guds rike” av Ludvig Nilsen i Lillestrøm kirke.

Sanglaget1950
Utover på 1950-tallet begynte Sanglaget å stagnere. På 1960-tallet var aktiviteten begrenset til noen få årvisse opptredener, og på 1970-tallet fungerte det mest som en sosial klubb med et medlemstall på ca. femten. Allikevel klarte man å opptre ved Knut Torstensens bauta hver 17.mai og ved enkelte andre anledninger. Fra 1954 til 1961 var Edgar Berglund dirigent, og fra 1961 til 1978 Håkon Andersen. På slutten av 1970-tallet begynte aktiviteten å ta seg litt opp, og fra 1978 til 1984, da Torill Grimsby var dirigent, ble repertoaret radikalt endret mot nyere underholdningsstoff. Medlemstallet steg da til ca. 25.

Den store forvandlingen skjedde under Birgit Gudims ledelse i årene 1984 til 1994. Medlemstallet steg til ca. 40, og det ble arbeidet målbevisst med sangteknikk. Sanglaget endret seg i denne tiden også fra å være et rent lokalkor for øvre Rælingen til å bli et utpreget kammerkor med nedslagsfelt også i Strømmen og Lillestrøm. Under ledelse av Randi Nesbø fra 1995 til 2000, Kari Normann Bernhoft fra 2000 til 2008, Ingrid Dominique fra 2008 til 2016, og nå Michel Zelissen fra 2016, har Sanglaget videreført satsingen med hovedvekt på a capella-sang.

Målsetningen er å være et mellomstort kor (30-40 sangere) med musikalske prestasjoner i ”mellomklassen” – dvs. verken elitesatsing eller rent nærmiljøkor. Ved flere anledninger har det vanket skikkelige godord, som da Sanglaget inviterte seg sjøl til songarstemne på Bømlo i 2007 og det på en lokal nyhets- og foto-web sto at det var stevnets musikalske høydepunkt.
Sammen med Oslo gitarensemble laget Sanglaget forestillingen "Musikalsk tapas" i 2009. I 2011 var det ny stor satsing med kabareten "Cafe de Cabaret", og høsten 2012 framførte Sanglaget, Lill-Canto, Lørenskog mannskor og Romerike symfoniorkester Haydn's "Skapelsen" i Lillestrøm kirke. Høsten 2013 hadde vi igjen en stor forestilling i Marikollen kultursal, som vi kalte "Teaterkattens dagbok", med kjente sanger fra musikalverdenen og spennende koreografi. Vi samarbeidet med gode musikere og kulturskolens flotte juniorkor på denne forestillingen. Innimellom har det selvsagt vært en rekke mindre opptredener, og de siste årene har Sanglagets adventskonsert, som avholdes 2. søndag i advent i Rælingen kirke, blitt en hyggelig tradisjon for koret.

Sanglagets nåværende dirigent, Michel Zelissen er kantor i Gjerdrum og Heni menighet. Han har tidligere dirigert blant annet Bare Damer kor Lillehammer og De Damene i Sande.
Michel kommer fra Nederland, men prater flytende norsk. Han har studert både kirkemusikk og kordireksjon ved universitetet i Trondheim, samt har ytterligere musikk-utdanning fra Nederland.
Vi gleder oss med nye musikalske utfordringer med Michel.