Innmelding til Rælingen Sanglag

Henvendelser om medlemskap kan rettes til styret, eller du kan sende oss en e-post.

Normalt skjer medlemsopptak i august-september hvert år, men vi tar gjerne imot medlemmer resten av året også.

Ved opptak vil dirigenten gjerne høre deg litt alene for å kunne plassere deg i riktig stemmegruppe.

Det stilles ingen bestemte krav for å bli med i sanglaget utover at man synger og har sangglede. Notekunnskap er en fordel – men ingen betingelse. Repertoaret er ganske stort og vi synger som oftest uten noter på konsertene. Noe hjemmeøvelse/pugging må du derfor regne med.

Vi trenger nye medlemmer/sangere på alle stemmer. Ta kontakt!

Vi øver stort sett hver mandag kl. 19:00-21:30. Kommende år skal vi både øve på Heimen grendehus og i menighetshuset ved Rælingen kirke. Helgeseminar holdes normalt to ganger i året. Det er viktig at øvelser og opptredener får første prioritet, slik at bare fravær på grunn av sykdom, arbeid eller lignende er det som gjør at den enkelte ikke er til stede.

Medlemskontingenten er for tiden kr. 1.300,- pr. halvår.